Yatırımcılarla kendi şirketiniz hakkında konuştığunuz süreçte neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz?