İleriye dönük olarak bu yatırımlardan maddi beklentileriniz nedir?